آقا فریمانآقا فریمان، تا این لحظه 8 سال و 7 ماه و 17 روز سن دارد

طلوع یک زندگی

وصل کردن نقطه چین tracing

https://www.pinterest.com/pin/787637422307642140/?utm_campaign=rdpins&e_t=a751923530854e2fb12236e256274e0b&utm_content=787637422307642140&utm_source=31&utm_term=14&utm_medium=2004   https://www.pinterest.com/pin/787637422307642140/?utm_campaign=rdpins&e_t=a751923530854e2fb12236e256274e0b&utm_content=787637422307642140&utm_source=31&utm_term=14&utm_medium=2004      
16 مهر 1397

یه سایت وب برای تفریح و آموزش همراه با سرگرمی

برش دایره ها با قیچی https://cse.google.com/cse?q=juggling+man&sa=Search&cof=FORID%3A0&cx=001982730636825663445%3Arh2o5bonwac#gsc.tab=0&gsc.q=circle%20cut%20and%20past     http://www.makinglearningfun.com/themepages/CircleCutandPasteActivities.html ...
28 آبان 1394
1