آقا فریمانآقا فریمان، تا این لحظه 8 سال و 7 ماه و 17 روز سن دارد

طلوع یک زندگی

کاردستی

http://zire1saghf.blogfa.com/cat-13.aspx   http://www.bandarstudents.blogfa.com/post-493.aspx   http://zire1saghf.blogfa.com/cat-13.aspx   https://www.koodakcity.com/tag/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87/   http://www.niksalehi.com/kardasti/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%88.html     http://article.tebyan.net/77426/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8...
9 خرداد 1396

یک سایت خوب برای آموزش همراه تفریح و سرگرمی

توی دوران پیش دبستانی هر روز از این سایت استفاده کنم   http://www.makinglearningfun.com/themepages/ActivitiesListing.htm     و این سایت که یه عالمه چیزهای خوب داره http://www.dltk-kids.com/   ...
28 آبان 1394
1