آقا فریمانآقا فریمان، تا این لحظه 8 سال و 7 ماه و 17 روز سن دارد

طلوع یک زندگی

آموزش فتوشاپ

http://pcaid.lxb.ir/post/311 تغییر شفافیت با فتوشاپ تغییر fill با فتوشاپ http://photoshoper.ir/?p=4 فتوشاپ http://persiangfx.com/fa/tutorials/photoshop/basics/working-with-layers-in-photoshop انجمن نیک صالحی برای پاسخ به سووالات فتوشاپ   http://www.matlabgah.com/48c2294dcc20d10a2aa90b15b78f59d6-0.html   آموزش فتوشاپ لوکس http://loxs.blogfa.com/cat-1.aspx   جواب یاب فتوشاپ http://javabyab.com/33/%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8...
23 بهمن 1392
1