آقا فریمانآقا فریمان، تا این لحظه 8 سال و 7 ماه و 17 روز سن دارد

طلوع یک زندگی

آموزش فتوشاپ

http://pcaid.lxb.ir/post/311 تغییر شفافیت با فتوشاپ تغییر fill با فتوشاپ http://photoshoper.ir/?p=4 فتوشاپ http://persiangfx.com/fa/tutorials/photoshop/basics/working-with-layers-in-photoshop انجمن نیک صالحی برای پاسخ به سووالات فتوشاپ   http://www.matlabgah.com/48c2294dcc20d10a2aa90b15b78f59d6-0.html   آموزش فتوشاپ لوکس http://loxs.blogfa.com/cat-1.aspx   جواب یاب فتوشاپ http://javabyab.com/33/%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8...
23 بهمن 1392

پرتال مدارس هوشمند

محتوای  آموزشی کتاب های اول دبستان http://hamgam.medu.ir/portal/learningcontent.php?level=%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C&grade=%D8%A7%D9%88%D9%84&field=%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4     ...
16 بهمن 1392

معرفی چند سایت کودکانه

http://ideasforpreschoolers.com/dottodots.php    پرینت پسر بچه و ....   http://www.coloringpick.com/441-son-printable-coloring-book   پرینت کاغذهای فانتزی   http://prek-8.com/printables/   آموزش برای نوشتن حروف انگلیسی صفحات قابل پرینت http://www.education.com/worksheets/preschool/writing/   پرینت قایق و هواپیما http://craftfound.com/toy-boat-and-plane-paper-piecing-project/   پرینت کارت تولد و...   http://www.freeprintable.com/free-printable-cards       ...
14 بهمن 1392

بازی ریاضی

بازی ریاضی http://kidsfront.com/math/7.count_howmany.html   تمرین نوشتن اعداد   http://kidsfront.com/math-activity/20.worksheet.html   تشخیص تفاوت ها http://www.kidsfront.com/find-differences.html ...
14 بهمن 1392